wowtech.vn wowtech.vn

©2021 wowtech.vn. All rights reserved

ước mơ của trẻ

Ước mơ của trẻ


Với sự phát triển của xã hội ngày nay. Trong mỗi chúng ta ai cũng có những giấc mơ, hoài bão dành cho bản thân mình và trẻ em cũng thế cũng có những ước ao về một ngày mai.

Ngày nay với sự thay đổi, chuyển động nhanh của xã hội. Mỗi chúng ta đang không ngừng học tập, nghiên cứu trau dồi chuyên môn, đạo đức để xây dựng và phát triển Đất nước. Để đạt được những kết quả đó mỗi chúng ta đều đặt ra cho bản thân những mục tiêu, phương hướng phấn đấu trong tương lai. Những mục tiêu, phương hướng phấn đấu có phù hợp với khả năng, năng lực của mỗi người góp phần quan trọng trong việc gặt hái kết quả trong tương lai.

Ước mơ của trẻ thì mang đậm cái tính cách hồn nhiên, vô tư. Thông qua các sự vật, hiện tượng đang diễn ra xung quanh bé, với sự tưởng tượng phong phú mỗi trẻ sẽ lựa chon cho bản thân một mục tiêu, ước mơ riêng: Có trẻ ước mơ lớn lên trở thành bác sĩ, Giáo viên, kỹ sư, hay là các vi hành gia vũ trụ,.. Nhưng ước mơ đã góp phần cho trẻ quan tâm thực hiện để đạt được mục tiêu. Gia đình luôn là điểm tựa giúp trẻ nuôi và xây dựng ước mơ trở thành hiện thực,thông qua việc chăm sóc, day bảo trẻ hàng ngày như: dạy cho trẻ những kiến thức, những cái lễ phép trong hình thành đạo đức, hay được tham gia các hoạt động vui chơi với các bạn bè cùng lứa tuổi. Tại các khu vui chơi trẻ em đây là sân chơi bổ ích, thân thiện dành cho trẻ. Ngày nay với điều kiện của gia đình, xã hội, nhiều gia đình có thể lắp đặt khu vui chơi tại nhà, đây là sân chơi tốt để có thể quan tậm, chỉ bảo cho trẻ những kỹ năng, kiến thức góp phần phát triển.

Bên cạnh đó, ta vẫn gặp những trẻ em có hoàn cảnh còn khó khăn, mồ côi thiếu thốn tình yêu thương, dạy bảo của gia đình, chúng ta cần quan tâm hơn nữa giúp các trẻ có điều kiện, môi trường sống phát triển tốt. Để các ước mơ của trẻ thành hiện thực.